Općenito

Gradska knjižnica i čitaonica “Mladen Kerstner” Ludbreg nastoji svoje mrežne stranice učiniti pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 17/19; dalje u tekstu: Zakon) kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (SL L 327, 2.12.2016.).

Ova Izjava o pristupačnosti primjenjuje se na mrežno sjedište Gradske knjižnie i čitaonice “Mladen Kerstner” Ludbreg koje se nalazi na adresi http://knjiznica-ludbreg.hr

 

Status usklađenosti

Mrežno sjedište http://knjiznica-ludbreg.hr  djelomično je usklađeno sa Zakonom zbog neusklađenosti koje su navedene u nastavku. 

 

Nepristupačan sadržaj

Sadržaj naveden u nastavku je nepristupačan iz razloga:

1. neusklađenosti sa Zakonom

 - Stara verzija stranica je dostupna radi arhive ali nije u skladu Zakonom

 - Mrežno mjesto nema mogućnost reprodukcije tekstualnog sadržaja u audio obliku.

 - Pojedine slike na stranici ne sadrže <alt> atribut.

 - Pojedine slike na stranici ne sadrže kratak tekstualni opis sadržaja i funkcije slike.

2. nerazmjerno opterećenje

 - Za neusklađenosti navedene pod točkom 1, Gradska knjižnica i čitaonica “Mladen Kerstner” Ludbreg se poziva na iznimku zbog nerazmjernog opterećenja sukladno članku 8. Zakona. 

3. sadržaj nije obuhvaćen područjem primjene primjenjivog zakonodavstva

 - Sukladno članku 3. Zakona, isti se ne primjenjuje na uredske datoteke objavljene prije 23. rujna 2018. čiji sadržaj nije potreban za postupke u tijeku koje tijelo javnog sektora obavlja u okviru svog djelokruga.

 - Sukladno članku 3. Zakona, isti se ne primjenjuje na prethodno snimljene medijske sadržaje u obliku audiozapisa, videozapisa, audio i videozapisa, audio i/ili videozapisa kombiniranih s interakcijom, objavljene prije 23. rujna 2020.

 

Priprema ove izjave o pristupačnosti

Ova je izjava sastavljena 13.10.2020., prema Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2018/1523.

Izjava je zadnji put preispitana 13.10.2020.

 

Podizanje razine pristupačnosti

Gradska knjižnica i čitaonica “Mladen Kerstner” Ludbreg će provesti korektivne mjere za rješavanje problema nepristupačnog sadržaja svog mrežnog sjedišta u maksimalnoj mogućoj mjeri uz dodatno osposobljavanje djelatnika za izradu, vođenje i održavanje sadržaja mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje u skladu sa Zakonom o pristupačnosti.

 

Povratne informacije i podaci za kontakt

Molimo korisnike ove mrežne stranice ako primijete neusklađen sadržaj, koji nije obuhvaćen ovom izjavom, da o tome obavijeste Gradsku knjižnicu i čitaonicu “Mladen Kerstner” Ludbreg

Sve upite i sugestije vezane uz pristupačnost mrežnog sjedišta Gradske knjižnice i čitaonice “Mladen Kerstner” Ludbreg korisnici mogu uputiti putem elektroničke pošte: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Gradska knjižnica i čitaonica “Mladen Kerstner” Ludbreg  je dužna na upit, obavijest ili zahtjev korisnika vezano uz osiguravanje pristupačnosti odgovoriti u roku od 15 dana od dana primitka obavijesti, odnosno zahtjeva ili ga u istom roku, uz detaljno obrazloženje razloga koji zahtijevaju odgodu, obavijestiti o naknadnom roku u kojem će odgovoriti na korisnikovu obavijest ili zahtjev.

 

Postupak praćenja provedbe propisa

Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske je tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti kao i za nadzor nad provedbom Zakona.

U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovih mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem elektroničke pošte: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..

Gradska knjižnica i čitaonica „Mladen Kerstner“ Ludbreg svjesna je važnosti zaštite Vaših osobnih podataka pri upotrebi naše mrežne stranice. Ova Izjava o zaštiti privatnosti odnosi se na prikupljanje i obradu Vaših osobnih podataka te primjenu kolačića („cookies“) na internetskim stranicama www.knjiznica-ludbreg.hr (u nastavku: internetska stranica). Korištenjem ove internetske stranice suglasni ste s načinom prikupljanja i obrade podataka opisanih u ovoj Izjavi te pohranom i pristupom kolačića na Vašem uređaju. Voditelj obrade osobnih podataka po Općoj uredbi o zaštiti osobnih podataka ili drugih zakona koji se tiču zaštite osobnih podataka primjenjivih u državama članicama EU je: Gradska knjižnica i čitaonica „Mladen Kerstner“ Ludbreg, Trg Sv. Trojstva 19, 42230, Ludbreg, Hrvatska Telefon: 042 306 067 email: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Prikupljanje i obrada osobnih podataka

Korištenje internetske stranice Knjižnice moguće je i bez otkrivanja Vaših osobnih podataka. Davanje osobnih podataka nije uvjet za korištenje internetske stranice, osim u situacijama kada je to potrebno kako bismo Vam mogli pružiti uslugu u skladu s Vašim zahtjevom. Putem internetske stranice moguće je, ovisno o svrsi, prikupljanje Vaših osobnih podataka kao što su: ime i prezime te adresa e-pošte. Upisom osobnih podataka u za to predviđena polja dajete privolu da se navedeni podaci upotrebljavanju u svrhu za koju su dani, osim u slučajevima gdje zakon propisuje drugačije. Knjižnica prikuplja podatke o Vašem računalu koristeći Google Analytics servis. Ovi podaci mogu uključivati Vašu IP adresu, tip preglednika, vrijeme pristupa i adrese internetskih stranica. Prikupljene podatke Knjižnica obrađuje u svrhu u koju su isti dani, odnosno u svrhu korištenja internetske stranice i pružanje željenih usluga te kako bi Vam pružila informacije o uslugama koje možete koristiti. Uz obvezu zadržavanja povjerljivosti, Knjižnica može dijeliti podatke s pouzdanim trećim osobama kako bi Vam pružila usluge koje ste zatražili ili u druge svrhe koje ste dopustili. Svakoj takvoj trećoj strani zabranjena je daljnja obrada Vaših osobnih podataka. Vodeći računa o važnosti zaštite privatnosti djece na našoj internetskoj stranici ne prikupljamo, ne obrađujemo i ne koristimo informacije o osobama za koje nam je poznato da su mlađe od 16 godina bez prethodne vjerodostojne privole zakonskog zastupnika.
Ovim Vas Knjižnica informira da imate pravo na:
• pristup svim danim osobnim podacima,
• pravo na njihov ispravak i dopunu,
• pravo na ograničenje obrade Vaših osobnih podataka,
• pravo na prijenos osobnih podataka drugom Voditelju,
• pravo na opoziv danih privola kao i
• pravo na brisanje Vaših osobnih podataka u kojem će slučaju voditelj obrade obrisati podatke osim u mjeri potrebnoj za ostvarivanje legitimnih interesa voditelja obrade u skladu s propisima.
Ako za to imate pravni temelj, možete se žaliti na način obrade svojih osobnih podataka i zatražiti od nas da više ne obrađujemo Vaše podatke ili se obratiti izravno tijelu nadležnom za zaštitu podataka (Agenciji za zaštitu osobnih podataka).

Kolačići

Internetska stranica Knjižnice koristi kolačiće (cookies) – tekstualne datoteke koje preglednik sprema na računalni sustav. Kolačići se upotrebljavaju za funkcioniranje svih značajki internetske stranice i bolje korisničko iskustvo, a mogu biti privremeni (pohranjuju se samo tijekom posjeta internetskim stranicama) ili trajni (na računalu korisnika ostaju pohranjeni i nakon posjeta). Informacije i ponude internetske stranice mogu se putem kolačića optimizirati tako da je na prvom mjestu korisnik i njegovo korisničko iskustvo. Kao što je prethodno rečeno, kolačići omogućuju da prepoznamo korisnike internetske stranice. Svrha toga je da korisnik lakše koristi internetsku stranicu. Korisnik može u bilo koje doba spriječiti smještanje kolačića putem uređivanja postavki preglednika kojeg koristi i tako može trajno onemogućiti smještanje kolačića. Nadalje, već postavljeni kolačići mogu se ukloniti naknadno putem bilo kojeg preglednika. Imajte na umu da sprječavanjem ili brisanjem kolačića možete onemogućiti funkcioniranje tih značajki ili prouzročiti njihov drugačiji rad i izgled u Vašem pregledniku.

Prijava na newsletter

Na internetskoj stranici Gradske knjižnice i čitaonice „Mladen Kerstner“ Ludbreg korisnici imaju mogućnost prijave na newsletter. Internetska stranica Gradske knjižnice i čitaonice „Mladen Kerstner“ Ludbreg informira korisnike i posjetitelje putem newslettera o svojim događanjima i uslugama. Korisnik prima newsletter ako (1) pruži valjanu e-mail adresu, (2) zatraži slanje newslettera upisom na mailing listu. Prilikom registracije za primanje newslettera sprema se IP adresa računalnog sustava koju je izdao pružatelj internetske usluge, a koju je koristio korisnik za vrijeme registracije, kao i datum i vrijeme registracije. Prikupljanje ovih podataka potrebno je kako ne bi došlo do zloupotrebe e-mail adrese korisnika u daljnjem razdoblju i služi kao zakonska zaštita voditelja obrade osobnih podataka. Osobni podaci prikupljeni prilikom registracije koristit će se isključivo u svrhu slanja newslettera. Nadalje, pretplatnici će putem e-maila biti obaviješteni o modifikacijama newslettera ili o promjeni tehničkih okolnosti sve dok je to potrebno kako bi slanje newslettera teklo nesmetano. Neće biti prijenosa prikupljenih osobnih podataka trećoj strani. Pretplatu na newsletter korisnik može 3 prekinuti u svakom trenutku. Privola za spremanje osobnih podataka koju je korisnik dao za slanje newslettera može biti povučena u svakom trenutku. Za potrebu ukidanja privole u svakom newsletteru može se naći pripadajuća poveznica. Odjava s newslettera moguća je putem pripadajuće poveznice unutar newslettera ili izravnom komunikacijom s voditeljem obrade osobnih podataka.

Odredbe zaštite osobnih podataka vezane za društvene mreže

Na internetskoj stranici Knjižnice voditelj obrade osobnih podataka ugradio je komponente tvrtke Facebook, komponente usluge Twitter, komponente usluge Youtube, komponente usluge Flickr, komponente usluge Pinterest, komponente usluge Issuu i komponente usluge Instagram.
Kad otvorite internetsku stranicu i kliknite na logotip nekog ponuđača društvene mreže, dospjet ćete na vanjsku stranicu pojedinog ponuđača. Ako je Vaš profil na Facebooku, Twitteru, YouTubeu, Issuu, Pinterestu, Instagramu ili Flickru prijavljen odnosno otvoren, društvene mreže mogu preko korisničkog profila prepoznati da ste posjetili internetsku stranicu ukoliko ste klikom otvorili neku od ovih društvenih mreža. Ako, na primjer, kliknete na logotip Facebooka Vaš će internetski preglednik proslijediti odgovarajuću informaciju Facebooku koji će je pohraniti. Ako ne želite da društvene mreže skupljaju i pohranjuju podatke o Vašem posjetu internetskoj stranici, morate prije klika na logotip Facebooka, Twittera, YouTubea, Pinteresta, Instagrama ili Flickra odjaviti svoj profil na pojedinoj društvenoj mreži. Informacije, poput korisničke IP adrese, ne prosljeđuju se odmah u trenutku otvaranja naše internetske stranice, nego tek kad kliknete na logotip Facebooka, Twittera, YouTubea, Issuua, Pinteresta ili Flickra. Molimo Vas da informacije o svrsi i opsegu prikupljanja podataka i daljnje obrade te korištenja podataka od strane pojedinih društvenih mreža kao i moguće postavke privatnosti preuzmete iz izjava o zaštiti podatka na stranicama ponuđača na koje ćete dospjeti putem ovih poveznica: Facebook Facebook Inc. 1601 S. California Ave, Palo Alto CA 94304, USA http://de-de.facebook.com/about/privacy/ Twitter Twitter Inc. 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco CA 94107, USA http://twitter.com/privacy YouTube Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View CA 94043, USA http://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ 4 Issuu Issuu Inc. 131 Lytton Ave Palo Alto, CA 94301 United States https://issuu.com/search?q=privacy Pinterest Pinterest Inc. 635 High Street, Palo Alto CA 94301, USA http://about.pinterest.com/privacy/ Instagram Facebook Inc. https://help.instagram.com/155833707900388 Flickr Yahoo! Inc. 701 First Avenue Sunnyvale, CA 94089, USA http://info.yahoo.com/privacy/de/yahoo/flickr/

Odredbe zaštite osobnih podataka vezane za GOOGLE ANALYTICS (S ANONIMIZACIJSKOM FUNKCIJOM)

Na internetskoj stranici Knjižnice voditelj obrade osobnih podataka ugradio je komponente Google Analytics (s anonimizacijskom funkcijom). Google Analytics internetska je usluga kojoj je svrha prikupljanje i analiza podataka o ponašanju posjetitelja na internetskoj stranici. Usluga internetske analitike, među ostalim, prikuplja podatke o mrežnoj stranici s koje je korisnik došao, koje je podstranice posjetio ili kako često i koliko dugo pregledava određenu podstranicu. Internetska analitika koristi se za optimizaciju internetske stranice. Svrha Google Analytics komponente je da analizira promet na internetskoj stranici Knjižnice. Google koristi prikupljene podatke i informacije, među ostalim, kako bi procijenio korištenje mrežne stranice i kako bi pružio izvještavanje koje prikazuje aktivnost na mrežnoj stranici te kako bi pružio druge usluge vezane uz korištenje mrežne stranice. Korisnik se može usprotiviti prikupljanju i obradi osobnih podataka koje je generirao Google Analytics, a koji su vezani uz korištenje mrežnog mjesta Knjižnice. Kako bi to ostvario, korisnik mora skinuti dodatak pregledniku koji se nalazi na https://tools.google.com/dlpage/gaoptout i instalirati ga. Ovaj dodatak putem JavaScripta daje Google Analyticsu do znanja da se informacije o posjeti internetskoj stranici od strane korisnika ne smiju prikupljati i obrađivati. Google instalaciju navedenog dodatka pregledniku smatra valjanim prigovorom protiv prikupljanja osobnih podataka. Ako u bilo kojem daljnjem trenutku dođe do brisanja, formatiranja ili ponovnog instaliranja računalnog sustava korisnika, on će morati ponovno instalirati dodatak pregledniku 5 kako bi onesposobio Google Analytics. Ukoliko je iz nekog razloga korisnik ili ovlaštena osoba uklonila dodatak pregledniku ili je dodatak pregledniku onesposobljen, uvijek ga je moguće ponovno instalirati ili aktivirati. Dodatne informacije i Googleove smjernice vezane uz zaštitu osobnih podataka mogu se naći na https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ i http://www.google.com/analytics/terms/us.html. Dodatne informacije vezane uz Google Analytics mogu se pronaći na https://www.google.com/analytics/.

Čuvanje podataka

Osobne podatke čuvamo sukladno:
• Pravilniku o zaštiti arhivskog i registraturnog gradiva,
• toliko dugo koliko je potrebno da tražena usluga ili usluga za koju ste dali privolu bude pružena, osim ako zakon ne propisuje drugačije.

Uvjeti i izmjene

Gradska knjižnica i čitaonica „Mladen Kerstner“ Ludbreg pridržava pravo izmjene ili prekida svih ili bilo kojeg dijela ove internetske stranice te Izjave o zaštiti privatnosti na internetskoj stranici Knjižnice u bilo kojem trenutku. Promjene stupaju na snagu objavljivanjem na ovoj adresi ili kada su korisnici o njima obaviješteni.

Rad Gradske knjižnice i čitaonice „Mladen Kerstner“ Ludbreg odvija se u skladu s mjerama suzbijanja epidemije bolesti COVID-19, a usluge Knjižnice korisnicima su dostupne prema ograničenome sustavu rada. Sve protuepidemijske mjere i upute redovito će se objavljivati mrežnim stranicama knjižnice. Korisnici su dužni pridržavati se svih objavljenih aktualnih mjera, a njihov sažetak sadržan je u sljedećem


PROTOKOLU ZA KORISNIKE

  • U knjižnici istodobno može boraviti troje korisnika.
  • Prije ulaska u prostor Knjižnice obvezno je staviti zaštitnu masku i ispravno je nositi u svim prostorima Knjižnice.
  • Ulazak nije dopušten osobama čija je tjelesna temperatura 37,2 °C ili viša.
  • Obvezna je dezinfekcija ruku nakon ulaza u Knjižnicu i tijekom boravka u Knjižnici.
  • U knjižnici je obvezno pridržavati se propisane distance od 2 metra.
  • U slučaju pojave bolesti COVID-19, uz obvezu davanja informacija epidemiologu o boravku u prostoru Knjižnice i kontaktima, informaciju o bolesti treba dostaviti osoblju knjižnice elektroničkom poštom na adresu Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. ili telefonskim pozivom na broj 042/306067.
  • U komunikaciji s knjižničarima na pultu obvezno je zadržavanje iza zaštitne pregrade.
  • Obvezno je praćenje svih službenih obavijesti o protupandemijskim mjerama i postupanje u skladu s njima. U skladu s epidemiološkom situacijom moguće je uvođenje novih mjera ili promjena radnoga vremena Knjižnice te je potrebno redovito čitati Obavijesti o radu i uslugama Knjižnice vezano uz mjere suzbijanja širenja bolesti COVID-19 na mrežnim stranicama knjižnice
  • U slučaju da se korisnik ne pridržava propisanih mjera i nakon što je upozoren, bit će zamoljen da napusti prostor Knjižnice ili će biti udaljen iz prostora Knjižnice.