Ravnatelj: Stjepan Stjepić, dipl. žurnalist


Odjel za odrasle:
Domagoj Busija, knjižničarski tehničar
Margareta Rajh, knjižničarski tehničar


Dječji odjel:
Edita Kutnjak Zlatar, knjižničarski tehničar