Općenito

Gradska knjižnica i čitaonica “Mladen Kerstner” Ludbreg nastoji svoje mrežne stranice učiniti pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 17/19; dalje u tekstu: Zakon) kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (SL L 327, 2.12.2016.).

Ova Izjava o pristupačnosti primjenjuje se na mrežno sjedište Gradske knjižnie i čitaonice “Mladen Kerstner” Ludbreg koje se nalazi na adresi http://knjiznica-ludbreg.hr

 

Status usklađenosti

Mrežno sjedište http://knjiznica-ludbreg.hr  djelomično je usklađeno sa Zakonom zbog neusklađenosti koje su navedene u nastavku. 

 

Nepristupačan sadržaj

Sadržaj naveden u nastavku je nepristupačan iz razloga:

1. neusklađenosti sa Zakonom

 - Stara verzija stranica je dostupna radi arhive ali nije u skladu Zakonom

 - Mrežno mjesto nema mogućnost reprodukcije tekstualnog sadržaja u audio obliku.

 - Pojedine slike na stranici ne sadrže <alt> atribut.

 - Pojedine slike na stranici ne sadrže kratak tekstualni opis sadržaja i funkcije slike.

2. nerazmjerno opterećenje

 - Za neusklađenosti navedene pod točkom 1, Gradska knjižnica i čitaonica “Mladen Kerstner” Ludbreg se poziva na iznimku zbog nerazmjernog opterećenja sukladno članku 8. Zakona. 

3. sadržaj nije obuhvaćen područjem primjene primjenjivog zakonodavstva

 - Sukladno članku 3. Zakona, isti se ne primjenjuje na uredske datoteke objavljene prije 23. rujna 2018. čiji sadržaj nije potreban za postupke u tijeku koje tijelo javnog sektora obavlja u okviru svog djelokruga.

 - Sukladno članku 3. Zakona, isti se ne primjenjuje na prethodno snimljene medijske sadržaje u obliku audiozapisa, videozapisa, audio i videozapisa, audio i/ili videozapisa kombiniranih s interakcijom, objavljene prije 23. rujna 2020.

 

Priprema ove izjave o pristupačnosti

Ova je izjava sastavljena 13.10.2020., prema Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2018/1523.

Izjava je zadnji put preispitana 13.10.2020.

 

Podizanje razine pristupačnosti

Gradska knjižnica i čitaonica “Mladen Kerstner” Ludbreg će provesti korektivne mjere za rješavanje problema nepristupačnog sadržaja svog mrežnog sjedišta u maksimalnoj mogućoj mjeri uz dodatno osposobljavanje djelatnika za izradu, vođenje i održavanje sadržaja mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje u skladu sa Zakonom o pristupačnosti.

 

Povratne informacije i podaci za kontakt

Molimo korisnike ove mrežne stranice ako primijete neusklađen sadržaj, koji nije obuhvaćen ovom izjavom, da o tome obavijeste Gradsku knjižnicu i čitaonicu “Mladen Kerstner” Ludbreg

Sve upite i sugestije vezane uz pristupačnost mrežnog sjedišta Gradske knjižnice i čitaonice “Mladen Kerstner” Ludbreg korisnici mogu uputiti putem elektroničke pošte: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Gradska knjižnica i čitaonica “Mladen Kerstner” Ludbreg  je dužna na upit, obavijest ili zahtjev korisnika vezano uz osiguravanje pristupačnosti odgovoriti u roku od 15 dana od dana primitka obavijesti, odnosno zahtjeva ili ga u istom roku, uz detaljno obrazloženje razloga koji zahtijevaju odgodu, obavijestiti o naknadnom roku u kojem će odgovoriti na korisnikovu obavijest ili zahtjev.

 

Postupak praćenja provedbe propisa

Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske je tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti kao i za nadzor nad provedbom Zakona.

U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovih mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem elektroničke pošte: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..