Slovo po slovo 2

Evo nas opet!
Veselo smo provježbali naše usne, jezike...O, kako je zabavno puhati balončiće i nositi brkove od štapića (koje onda pojedeš, mmmm, mljac, mljac!)
Dobro cirkulacija i opskrba kisikom pomaže da naš govorni aparat bolje funkcionira. Uključili smo i cijelo tijelo. Svatko je zadavao vježbe drugima.

 

Masaža i vježbe prstiju i ruku daju veliki zamah našem govoru. Pomogli smo si raznim vježbama za glas npr.fonacijom svih samoglasnika. A onda smo se zaigralo istražujući slova V, L i R u riječima i rečenicama.
Razigrali smo se na tepihu u pjesmicama i brojalicama.
Pravi težaci pogostili se, a finale je uvijek VOLJNO (čitaj igra po izboru), zajedništvo i dijeljenje...