AQ bit

 

U okviru projekta Digitalne knjižnice za lokalni razvoj koji vodi IRIM – Croatian Makers u našu Knjižnicu stiglo je još nove opreme i edukativnog materijala.

 

 

U sklopu donacije nalaze se paketi AQ:bit koji služe za mjerenje atmosferskih parametara (tlaka zraka, temperature, vlage te koncentracije mikročestica u zraku). Nakon programiranja, setovi preko WiFi mreže šalju podatke u centralu te su vidljivi na karti. Ovi podaci će biti korisni u daljnjem praćenju i obrađeni u stručnoj studiji.

AQ

Priručnici i AQ:bit dodaci uskoro će biti dostupni našim članovima za posudbu kako bi se i oni mogli priključiti ovoj mreži.

Pogledajte više o tome:

IRIM - Croatian Makers

Karta očitanja