Za vrijeme sakupljanja djeca su razgovarala o tome kako su provela današnji dan, opisivali su doživljaje...

Nakon toga razgovarali smo o maslačcima. Sebastian nam je ispričao da je saznao iz jedne priče da, dok mi puhnemo, svaki mali padobrančić postaje jedan maslačak... Bella nam je rekla da joj je ljepši žuti maslačak. Pročitali smo tri kratke pričice : "Maslačak na frizuri", "Maslačak", "Tko je maslačku odnio lice". Prepričali smo pričice i razgovarali o likovima iz njih. Na kraju smo izradili vesele maslačke, koristeći karton, kolaž papir, štapiće za uši, plastelin, flomasere, škare, ljepilo. Recitirali smo recitaciju: "Hej, maslačku uz poljski put".