Na početku su djevojčice pričale o tome kamo će ići na izlet. Graciella će sa školom ići u Varaždin i Trakošćan, a Ana s vrtićem u Zagreb, na predstavu i zoološki vrt, čemu se jako vesele...

Razgovarale smo o tome što se događa u prirodi : ima puno šarenog cvijeća, na kojem primjećujemo vrijedne pčelice... Pročitali smo priču "Priča jedne pčelice", o jednoj maloj pčelici, koja je progrizla svoj voštani poklopac i tek stigla na zujavi pčelinji svijet, gdje se upoznavala sa svojom okolinom...Dobila je ime Nelica. Nakon pročitane priče ponovili smo da postoje pčele radilice, pčela matica, pčele sakupljčice i trutovi. Svatko od njih ima svoj posao. U slikovnici nas je dočekala poruka : " Draga djeco, volite i čuvajte pčele ! Pčele mogu bez ljudi, ali ljudi bez pčela ne mogu" ! Na kraju smo izradili vesele pčelice od kartona, kolaž papira i drvenih štapića, kojima smo malo i glumili...