Andreja Toljan Bova predsjednica HKD

 

U petak, 04. rujna 2020. Knjižničarsko društvo Varaždinske županije održalo je 19. izbornu skupštinu u kongresnoj dvorani Varaždinske biskupije. Sukladno epidemiološkim mjerama, uz propisani razmak i nošenje maski, Skupštini se obratila predsjednica Irena Gotal koja nas je nakon uvodnih pozdravnih riječi uvela u radni dio Skupštine.
Nakon što je izabrano radno predsjedništvo u sastavu Ivančica Rosner, Lidija Zečević i Ljiljana Hajdin te članovi ostalih Komisija, zapisničar i njegovi ovjerovitelji, pristupilo se utvrđivanju kvoruma koje je utvrdila verifikacijska komisija.

Skupština
Slijedio je izvještaj predsjednice Društva o radu tijekom druge godine mandata (2019.-2020.). Prisjetili smo se godine bogate aktivnostima i događajima, od obilježavanja 70. godišnjice Društva organiziranjem Okruglog stola i Natječaja „Volim knjižnicu“, prijave na Natječaje Grada i Županije te objavljivanje brošure Tragovi i nominacije za dodjelu nagrade Zaklade Dr. Ljerka Markić- Čučuković. O financijskom stanju Društva izvijestila nas je blagajnica Janja Kelava. Oba izvještaja prihvaćena su jednoglasno. U ime radnog predsjedništva, Ljiljana Hajdin objavila je da se dosadašnja tijala Društva raspuštaju te se pristupilo izbornom dijelu Skupštine. Sonja Labaš iznijela je u ime kandidacijske komisije listu predloženih kandidata, koji su jednoglasno odabrani : za predsjednicu Društva Andreja Toljan, voditeljica Županijske matične službe iz Gradske knjižnice i čitaonice „Metel Ožegović“ Varaždin, dopredsjednica u još jednom mandatu je Tina Bakšaj Hunjadi, dipl. knjižničaraka iz Odjela za djecu Gradske knjižnice i čitaonice „Metel Ožegović“ Varaždin, a imenovani su i novi članovi Nadzornog (Mare Cestar i Zrinka Lončar iz Gradske knjižnice „Metel Ožegović“ Varaždin te Ladislav Cvetko iz knjižnice Fakulteta organizacije i informatike Varaždin) te Upravnog odbora (Josip Rihtarić, iz II. Osnovne škole u Varaždinu te Irena Gotal, voditeljica Biskupijske knjižnice u Varaždinu).
Nova predsjednica Društva obratila se članovima Skupštine uz zahvalu i najavu aktivnosti koje slijede u narednom mandatu rada Društva.
Za rad u komisijama HKD-a, uz od ove godine obvezno motivacijsko pismo prijavili su se Barbara Dukarić (Gospodarska škola Varaždin), Ljiljana Hajdin (FOI), Josip Rihtarić (II. Osnovna škola Varaždin) te Marina Sakač (Opća bolnica Varaždin) čije su kandidature jednoglasno prihvaćene.
Obveza Skupštine je da predloži i svoje kandidate za 45. Skupštinu HKD-a koja će se održati od 7.-10. listopada u Zagrebu kao hibridna konferencija. Uz novu predsjednicu Društva izabrani su Josip Rihtarić (II. osnovna škola Varaždin) te Tina Bakšaj-Hunjadi (Gradska knjižnica i čitaonica „Metel Ožegović“ Varaždin).
Ove godine svečani dio Skupštine bio je poseban i dirljiv, zbog prvog dodjeljivanja nagrade „Vanda Milčetić“ koju je ustanovilo Knjižničarsko društvo Varaždinske županije kao javno priznanje zaslužnim članovima Društva.
U ime Ocjenjivačkog odbora za dodjelu Nagrade „Vanda Milčetić“ 2020. godine (koji je djelovao u sastavu Bernarda Kos, predsjednica te Ivana Anđelković i Jasminka Vuković-Tomašek, članice) Ivana Anđelković prisutne je izvijestila o radu Odbora te vrednovanju kriterija po kojima je Nagrada dodijeljena gospođi Jasminki Štimac, dugogodišnjoj voditeljici Županijske matične službe, sada u mirovini.

Jasminka štimac

Svojim radom u stručnim knjižničarskim poslovima, iznimnom pedantnošću, izvrsnim organizacijskim sposobnostima, društvenoj angažiranosti, vođenju projekata, edukacija, strpljivim prenošenjem znanja te pisanju i prezentiranju znanstvenih radova na stručnim i znanstvenim skupovima gospođa štimac stekla je veliko poštovanje te zadužila širu knjižničarsku zajednicu.
Uz dotadašnju predsjednicu Irenu Gotal, Nagradu joj je uručila gospođa Bojka Kršlak, kćerka gospođe Vande Milčetić, koja je svojim uspomenama evocirala sjećanje na djelovanje gospođe Vande Milčetić, prve ravnateljice Gradske knjižnice u Varaždinu te prve povjerenice za grad Varaždin Društva bibliotekara Hrvatske. O iznimno emotivnom trenutku govori i podatak kako je gospođa Štimac, kao mlada knjižničarka započela svoj radni vijek pod mentorstvom gospođe Vande što je svakako utjecalo na njezin profesionalan razvoj i životni poziv.
Skupština je zaključena pozdravnom riječju nove predsjednice te fotografijom svih sudionika, snimljenom prema pravilima o radu u uvjetima pandemije COVID-19.