Teta Đuka pročitala nam je slikovnicu "Mačak u čizmama",

o mačku Francu, koji je volio sunce i oblake, travu i cvijeće, mačke i miševe, a najviše je volio glazbu i kazalište. Jednog dana ušuljao se u kazalište, na početak baleta "Mačak u čizmama", gdje je ugledao prekrasne crvene čizmice...