Na našoj radionici bilo je baš veselo i zabavno... Nakon prepričavanja doživljaja iz škole i vrtića, poigrali smo se igrice "Dovrši rečenicu." Na zadani početak rečenice izmišljali smo završetak, pa je rečenica bila i smiješna.

Pričaonica 16.2Na pr. račenicu : Leptir je sjedio na...završavali smo : na cvijetu, na stolici, na grani, na listu, na travi, na dugi... Nakon toga podijelili smo naše kartice pričalice, svakom djetetu po dvije i iz te dvije slike djeca su ispričala svoje pričice. Evo nekih od njih : Sebastian : "Djevojčica po imenu Ema došla je u kuhinju i vidjela medvjedića plišanca kako kuha ručak. Skuhao je najbolji ručak na svijetu. Onda su svi zajedno jeli." Graciella : "Ana i Marko išli su na igralište. Tako jako su se naigrali, da su se umorili i išli su u krevet spavati." Vito : "Dječak Vito došao je s romobilom na radionicu. Onda se vozio s romobilom po toj sobi. Matej : "Lopta se šetala po parku, a onda je sjedila na klupi. Odjednom je ugledala patku i došla ju je primiti. Zajedno su se igrale." Anđelo : "Bio jedan auto koji se zvao Andrija. Auto je otišao na plažu i bio je tužan, jer ne može ići plivati, jer bi se pokvario. Zato su došli njegovi prijatelji, da se zajedno loptaju na obali." Na kraju je svako dijete flomasterima nacrtalo svoju karticu pričalicu.